『ePaylink』門市地址一覽表
十八區
公 司 名 稱 Area 十八區 公 司 地 址
圖書館 九龍 九龍城區 G/F, 88 MEI KING ST, TO KWA WAN
電話亭(HMT) 九龍 九龍城區 SHOP NO. F21B, 1/F., OI MAN SHOPPING CENTRE, UPPER OI MAN EST., KLN
電話之屋 九龍 九龍城區 九龍九龍城獅子石道61-63號龍邦商場地下7號鋪
八方社電訊公司 九龍 九龍城區 九龍九龍城衙前圍道64號地下2號鋪
電訊國際有限公司(KC) 九龍 九龍城區 九龍九龍城賈炳達道128號九龍城廣場2字樓207號鋪
Cyber Net 九龍 九龍城區 九龍九龍城賈炳達道128號九龍城廣場B201室
騰駿科技有限公司 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣九龍城道43號F1地鋪
J@Net 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣美景街美景大廈一期14號前鋪
高科技國際 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣浙江街40A
欣榮沖印 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣馬頭角道33號地下26號鋪
快捷影音材有限公司 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣馬頭涌道50號側(工聯會正門)
海悅電訊 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣馬頭圍道209號海悅廣場1樓110A鋪
網絡家族 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣馬頭圍道436號金華大廈1樓
Taxi Express Limited 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣偉景街33號地下
明儀禮品(土瓜灣) 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣新碼頭街翔龍灣翔龍廣場地下G40鋪
興龍電訊 九龍 九龍城區 九龍土瓜灣譚公道65號地下
佳進行 九龍 九龍城區 九龍何文田何文田廣場街巿30號鋪
龍辰光碟 九龍 九龍城區 九龍何文田佛光街33號何文田廣場220號鋪
合成隆 九龍 九龍城區 九龍何文田窩打老道山文福道9號
新發記報社 九龍 九龍城區 九龍紅磡明安街2號地下
黃金屋 九龍 九龍城區 九龍紅磡紅磡廣場1樓71C
海星電訊 九龍 九龍城區 九龍紅磡紅磡廣場地下5號B鋪
輝域電腦 九龍 九龍城區 九龍紅磡馬頭圍道209號海悅廣場105D鋪
數碼專門店(HH49) 九龍 九龍城區 九龍紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場地下49鋪
數碼專門店(HH17) 九龍 九龍城區 九龍紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場地下69B鋪
卓一電訊 九龍 九龍城區 九龍紅磡黃埔新邨德民街31號A1  G/F.
彩虹 九龍 九龍城區 九龍紅磡德民街1-15號 繽紛購物城C13號鋪
東方電話 九龍 九龍城區 九龍紅磡德民街25-27號G1C1號鋪
源佳股份有限公司 九龍 九龍城區 九龍紅磡機利士南路63號地下B鋪
源佳股份有限公司 九龍 九龍城區 九龍紅磡蕪湖街143號C1鋪
盈新電訊 九龍 九龍城區 九龍新蒲崗祟齡街34號地下
易寶電業 九龍 油尖旺區 九龍大角咀洋松街33號麗華商場地下2號鋪
金峰科技 九龍 油尖旺區 九龍太子長沙灣道1號C地下
手機先生 九龍 油尖旺區 九龍太子砵蘭街408號地下S鋪
天力科技 九龍 油尖旺區 九龍太子運動場道10號地下C鋪
榮記電訊 九龍 油尖旺區 九龍太子彌敦道760號聯合廣場地下36A號鋪
卓越找換公司 九龍 油尖旺區 九龍尖沙咀加連威老道23-23a地下
合興書店 九龍 油尖旺區 九龍尖沙咀北京道77號橫巷地鋪
卓越找換公司 九龍 油尖旺區 九龍尖沙咀金馬倫道15-17號地下梯口鋪
靈通 九龍 油尖旺區 九龍尖沙咀金馬倫道27A號地下
源發貿易公司 九龍 油尖旺區 九龍尖沙咀重慶大廈26A鋪
今日電訊 九龍 油尖旺區 九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行號地下22鋪
卓越找換公司 九龍 油尖旺區 九龍尖沙咀海防道34號寶豐大廈地下
Phone Concept 九龍 油尖旺區 九龍尖沙咀赫德道11號D地下A鋪
領域電訊 九龍 油尖旺區 九龍佐敦上海街180A號地下
Digital 23 九龍 油尖旺區 九龍佐敦白加士街37-39號A鋪
天馬電訊 九龍 油尖旺區 九龍佐敦吳松街100號地下A鋪
榮記電訊 九龍 油尖旺區 九龍佐敦南京街1號地下A鋪(近廟街208號交界)
新科技 九龍 油尖旺區 九龍佐敦南京街6-6C百達大廈D2鋪地下
傑斯網上遊戲專門店 九龍 油尖旺區 九龍旺角先達廣場1/F F88
佳迪電腦公司(MK) 九龍 油尖旺區 九龍旺角先達廣場二樓S2號
天馬電訊 九龍 油尖旺區 九龍旺角先達廣場地下G68鋪
簡約電訊 九龍 油尖旺區 九龍旺角西洋菜南街兆萬中心地下12號鋪
新世代網絡 九龍 油尖旺區 九龍旺角亞皆老街67號5字樓
東京電訊(G16) 九龍 油尖旺區 九龍旺角亞皆老街83號先達廣場G16號鋪
數碼廊(旺角) 九龍 油尖旺區 九龍旺角亞皆老街83號先達廣場地下C2a號鋪
昇興便利店 九龍 油尖旺區 九龍旺角海富苑海富街市SS11鋪
金寶人民幣找換店 九龍 油尖旺區 九龍旺角砵蘭街163-173號好旺角購物中心G32A地鋪
建棠電訊 九龍 油尖旺區 九龍旺角砵蘭街366號地下
太子數碼沖印(A1) 九龍 油尖旺區 九龍旺角砵蘭街410號華益大廈C鋪
啟達電訊 九龍 油尖旺區 九龍旺角砵蘭街好旺角購物中心24號鋪
Cyberbase Co. 九龍 油尖旺區 九龍旺角通菜街111號東寶大廈一樓
太平洋企業 九龍 油尖旺區 九龍旺角廣東道982號嘉富商業中心地下A1鋪(向山東街)
Game Frontier 九龍 油尖旺區 九龍旺角彌敦道582-592號 信和中心1/F 136號鋪
2000 Fun (MK) 九龍 油尖旺區 九龍旺角彌敦道582-592號信和中心M樓M44號鋪
傑斯網上遊戲專門店 九龍 油尖旺區 九龍旺角彌敦道582-592號信和中心地庫B1室
銀河電訊 九龍 油尖旺區 九龍旺角彌敦道737-741C金輪大廈地下7號鋪
順發電訊 九龍 油尖旺區 九龍油麻地窩打老道9號A2地下(油麻地站B2出口)
百線軒 九龍 油尖旺區 九龍油麻地廟街123C鋪
鴻運電子世界 九龍 油尖旺區 九龍油麻地廟街156號C鋪(近佐敦)
力進影訊 九龍 油尖旺區 九龍油麻地廟街地下1B(文明里交界)
順發電訊 九龍 油尖旺區 九龍油麻地彌敦道223號D鋪
金科技手提電話維修中心 九龍 深水埗區 九龍石硤尾巴域街美山樓42座6-7號地鋪
科柏企業有限公司 九龍 深水埗區 九龍石硤尾耀東街12號地下
科訊電腦公司 九龍 深水埗區 九龍長沙灣元州商場1樓123號鋪
八方社(長沙灣) 九龍 深水埗區 九龍長沙灣幸福邨幸福商場地下7號鋪
萬利店 九龍 深水埗區 九龍長沙灣昌華街23號8A鋪
英輝行電訊科技 九龍 深水埗區 九龍長沙灣青山道282號地下橫門
愛潔洗衣舍 九龍 深水埗區 九龍長沙灣青山道442號B鋪(近昌華街)
友記書報社 九龍 深水埗區 九龍長沙灣福榮街520號地下
天域電訊 九龍 深水埗區 九龍美孚百老匯街第四期商場97B地下
電話亭(美孚) 九龍 深水埗區 九龍美孚美孚新邨2期15-21座地下商場50B10號鋪
展鋒電訊 九龍 深水埗區 九龍美孚美孚新邨萬事達廣場 地下N70B鋪
Multimedia Game Boutique 九龍 深水埗區 九龍美孚荔灣道16A 13/F
美新乾洗公司 九龍 深水埗區 九龍荔枝角宇晴匯商場二樓58號鋪(MTR荔枝角D4出口)
漫畫一樂町(LCK) 九龍 深水埗區 九龍荔枝角海麗邨海麗商場地下18號鋪
高仕創新有限公司 九龍 深水埗區 九龍荔枝角深盛路9號宇晴軒商場2樓31鋪
匯 PHONE 九龍 深水埗區 九龍深水埗大埔道32-36號成都大廈地下B1鋪
銀星(香港)公司(G-FORCE) 九龍 深水埗區 九龍深水埗大埔道6-8號1樓(福耀大廈旁近太子港鐵站)
朗日電訊 九龍 深水埗區 九龍深水埗元州街85-95號新高登電腦廣場地下16號鋪
八方社(元洲) 九龍 深水埗區 九龍深水埗元洲商場地下2號鋪
520 Game Limited 九龍 深水埗區 九龍深水埗長沙灣道226-242號深之都商場1/F49-50號鋪
288網絡公司 九龍 深水埗區 九龍深水埗長沙灣道226-242號深之都商場1樓71號鋪
J@Net 九龍 深水埗區 九龍深水埗青山道7號閣樓
球記糧食雜貨 九龍 深水埗區 九龍深水埗保安道325-329號保安道街市第2街642號鋪(保安道街市市政大廈2樓)
恒信網絡 九龍 深水埗區 九龍深水埗深之都商場1樓71號鋪
菓兵衛 九龍 深水埗區 九龍深水埗欽州街13號
3G流動世界 (SSP) 九龍 深水埗區 九龍深水埗欽州街37k西九龍中心1樓113號鋪
CD Rom Distributors 九龍 深水埗區 九龍深水埗欽州街94A高登電腦商場一樓92號鋪
2000 Fun(高登店) 九龍 深水埗區 九龍深水埗欽州街94號高登購物中心 1/F 43號鋪
極速網絡 九龍 深水埗區 九龍深水埗黃竹街44-48號維邦大廈G/F及閣樓
CD-Rom98 專門店(SSP) 九龍 深水埗區 九龍深水埗福華街黃金商場地庫44號B
遊戲人生 九龍 深水埗區 九龍深水埗福華街福仁商場地下G20號鋪
漫畫世界(秀園樓) 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙竹園邨秀園樓S9號鋪
八方社(竹園) 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙竹園商場216A鋪
定禧書報社/大業報社 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙竹園街巿SS141鋪
彩虹禮品文具玩具 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙彩虹邨金碧樓21號鋪
漫畫世界(WTS) 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙彩虹邨金碧樓29號地下
利豐電腦科技公司 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙彩虹道121號啟德花園二期商場地下7A號鋪
漫畫物語 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙彩雲(一)邨商場206號鋪(飛鳳樓下)
德豐文具玩具店 (MOS) 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙彩雲邨彩雲商場B1-B6號鋪地下
電話亭(WTS) 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙黃大仙中心1樓129號B鋪
晨彩攝影沖印 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙黃大仙中心1樓UG15F號鋪
八達通訊 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙黃大仙中心UG14B鋪
榮峰公司/榮峰通訊(WTS) 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙鳴鳳街地下4號鋪
信熙電腦中心 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙橫頭磡邨宏輝中心3樓12室
鳳凰電訊 九龍 黃大仙區 九龍黃大仙環鳳街40-44號海鴻大廈C3鋪
漫畫一樂町 九龍 黃大仙區 九龍慈雲山慈華里15號地下
3G流動世界 (WTS) 九龍 黃大仙區 九龍慈雲山慈雲山中心6樓606號鋪
電話亭(TWS) 九龍 黃大仙區 九龍慈雲山慈雲山中心6樓652A鋪
訊達數碼 九龍 黃大仙區 九龍慈雲山雙鳳街39號金鳳樓地下C鋪
Times 九龍 黃大仙區 九龍新蒲崗衍慶街17A號鋪
Times 九龍 黃大仙區 九龍新蒲崗祟齡街33號新蒲崗廣場1/F B31鋪
漫寶路書屋 九龍 黃大仙區 九龍新蒲崗越秀廣場G01號鋪
星悅電訊(新蒲崗) 九龍 黃大仙區 九龍新蒲崗越秀廣場G31地鋪
Q-mark Co. 九龍 黃大仙區 九龍新蒲崗新蒲崗廣場1樓B23
亞洲書城(LF) 九龍 黃大仙區 九龍樂富廣場乾貨街市D32鋪
電話亭(LF) 九龍 黃大仙區 九龍樂富樂富廣場3樓3115號鋪
八方社(樂富) 九龍 黃大仙區 九龍樂富樂富廣場D區3樓3113B鋪
億達電訊(查數) 九龍 黃大仙區 九龍樂富樂富廣場UGL207號鋪
電訊國際有限公司(HW) 九龍 黃大仙區 九龍鑽石山荷里活廣場三樓379號鋪
腦玩堂 九龍 觀塘區 九龍九龍灣宏通街2號寶康中心7樓4室
鐳射廊 九龍 觀塘區 九龍九龍灣啟業商場13A號鋪
蘇記報社 九龍 觀塘區 九龍九龍灣啟業商場13號地鋪
電訊國際有限公司(KB) 九龍 觀塘區 九龍九龍灣德福廣場第一期P42號鋪
PHONE盛站 九龍 觀塘區 九龍九龍灣麗晶花園商場215號鋪
明儀禮品(九龍灣) 九龍 觀塘區 九龍九龍灣麗晶花園麗晶商場2/F 220號鋪
凱科(香港)有限公司 九龍 觀塘區 九龍牛頭角牛頭角道77號淘大商場2樓S107-108號鋪
活力電訊 九龍 觀塘區 九龍牛頭角牛頭角道77號淘大商場第一期二樓S61號鋪
誠訊數碼 九龍 觀塘區 九龍牛頭角牛頭角道裕民中心商場地下17號B鋪
2000 Fun (淘大) 九龍 觀塘區 九龍牛頭角淘大花園2期S106號鋪
領域系統公司 (KT) 九龍 觀塘區 九龍秀茂坪寶達邨寶達商場1樓103號鋪
寶怡文具玩具公司 九龍 觀塘區 九龍秀茂坪寶達商場1樓110號鋪
螢火蟲電訊科技有限公司 九龍 觀塘區 九龍油塘嘉榮街1號嘉富商場1樓119號鋪
凱旋電腦蜜蜂網 九龍 觀塘區 九龍油塘嘉榮街嘉貴商場1樓106號舖(馬會投注站對面)
必利店 九龍 觀塘區 九龍油塘鯉魚門廣場108號鋪
電話之屋 九龍 觀塘區 九龍油塘鯉魚門廣場113號鋪
世紀網域 九龍 觀塘區 九龍藍田平田商場216號鋪
亞洲書城(LT) 九龍 觀塘區 九龍藍田匯景廣場3樓42號鋪
電訊城(藍田1) 九龍 觀塘區 九龍藍田匯景廣場4樓 321號鋪
手機先生 九龍 觀塘區 九龍藍田匯景廣場L4, 2B1鋪
佳迪電腦公司(LT) 九龍 觀塘區 九龍藍田匯景廣場五樓68A號
力勤電腦服務中心 九龍 觀塘區 九龍藍田碧雲道223號德田商場L2 222號鋪
3G流動世界 (KT) 九龍 觀塘區 九龍觀塘同仁街11號寶聲娛樂城地下B鋪
為食同盟 九龍 觀塘區 九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍15C5號鋪
利晶攝影沖印(KT) 九龍 觀塘區 九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍2號鋪
漫畫一樂町 九龍 觀塘區 九龍觀塘秀茂坪商場1樓112室
新華文具公司(秀茂坪) 九龍 觀塘區 九龍觀塘秀茂坪商場2樓206號鋪
八方社電訊公司(秀茂坪) 九龍 觀塘區 九龍觀塘秀茂坪商場一樓120號鋪
美輪鐳射中心 九龍 觀塘區 九龍觀塘秀茂坪曉麗商場228號鋪
八方社(觀塘) 九龍 觀塘區 九龍觀塘物華街球場18號鋪
偉雄電訊 九龍 觀塘區 九龍觀塘通明街8號G1地下
叻叻店(觀塘) 九龍 觀塘區 九龍觀塘開源道68號觀塘廣場M/FM24號鋪
漫畫世界(利康樓) 九龍 觀塘區 九龍觀塘順利邨利康樓地下G01號鋪
瑞和書報社 九龍 觀塘區 九龍觀塘瑞和街9號市政大樓地下門口
J@Net 九龍 觀塘區 九龍觀塘嘉樂街27號地下
唯亞科技有限公司(KT) 九龍 觀塘區 九龍觀塘樂華商場204B號鋪
偉成攝影器材有限公司 香港 中西區 香港上環永樂街1-3號地下
寶源辦館 香港 中西區 香港中環士丹頓街52號地下
長文 香港 中西區 香港中環畢打里13號
四海唱片沖印中心 香港 中西區 香港西營盤西邊街32號地下
富麗美沖印中心 香港 中西區 香港西環卑路乍街143號地下
數碼海港電業 香港 中西區 香港西環卑路乍街35號A翡翠商場地下32號鋪
Nobletime Ltd (Westwood) 香港 中西區 香港西環卑路乍街8號西寶城第3層239號鋪
晶巧投資(香港)有限公司 香港 中西區 香港西環皇后大道西407號地下
華鋒唱片錄影帶公司 香港 中西區 香港西環德輔道西402-404號創業中心商場G73&G93號鋪
捷興貿易有限公司 香港 中西區 香港西環德輔道西418號太平洋廣場17樓8室
中華創富有限公司(西環網吧) 香港 中西區 香港西環德輔道西436A均益大廈第一期7號鋪
利豐通訊 香港 東區 香港小西灣小西灣廣場2樓225號鋪
PCG Limited 香港 東區 香港小西灣富欣花園商場地下15號鋪
鑫源通訊 香港 東區 香港北角英皇道193-209號英皇中心商場19號地鋪
2000 Fun (NP) 香港 東區 香港北角英皇道288號柏麗大道商場51號B&C地鋪
八方社(北角) 香港 東區 香港北角英皇道301-319號麗宮大廈611號鋪
新時代電訊 香港 東區 香港北角英皇道321-333皇冠大廈25-26鋪
新通訊網 香港 東區 香港北角英皇道475號地下C2鋪
齊齊玩線上娛樂有限公司 香港 東區 香港北角英皇道新都城22樓9室
科捷 香港 東區 香港北角馬寶道華禮商場36號地下
SUNRED 香港 東區 香港北角堡壘街57-59號怡寶洋樓11A
富達貿易公司 香港 東區 香港北角渣華道70號仁和大廈地下B鋪
鑫源數碼 香港 東區 香港北角渣華道78號益漢大廈D1鋪(街市對面)
科捷電腦(西灣河) 香港 東區 香港西灣河太安樓A31B號鋪
Spider Net 香港 東區 香港西灣河西灣河街4A地下底層
超卓電訊(筲箕灣) 香港 東區 香港西灣河筲箕灣道138號地下1B鋪
寶庫 香港 東區 香港西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A33號鋪
匯科手提電話專門店 香港 東區 香港英皇道989號新威園地下1號鋪
唯亞科技有限公司(HFC) 香港 東區 香港柴灣杏花邨杏花街市37號鋪
美訊 香港 東區 香港柴灣柴灣道333號永利中心商場地庫E1鋪
活力電訊 香港 東區 香港柴灣興華商場一樓111號鋪
Net仔樂園 香港 東區 香港柴灣環翠道120號仁樂大廈B座地下A鋪
電話鋪 香港 東區 香港筲箕灣太安樓57-58號地下5號A3鋪
偉雄2鋪 香港 東區 香港筲箕灣南安街23號地下G4鋪
彩虹戰區 香港 東區 香港筲箕灣南安街61號A地下
超卓電訊(天悅2) 香港 東區 香港筲箕灣筲箕灣道306a天悅廣場1047號鋪
超卓電訊(天悅1) 香港 東區 香港筲箕灣筲箕灣道306a天悅廣場1075-76號鋪
天悅電訊 香港 東區 香港筲箕灣筲箕灣道360A天悅廣場1057號鋪
騰達電訊 香港 東區 香港筲箕灣筲箕灣道368號海灣華庭地下2B鋪
時代電訊手提電話專門店 香港 東區 香港筲箕灣筲箕灣道57-87號太安樓地下商場A19號鋪
堅記士多 香港 東區 香港鰂魚涌英皇道1030號地下S1A鋪
天悅電訊 香港 東區 香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場(南座)2樓Space A號鋪
堅石投資有限公司 香港 南區 香港香港仔西安街4-5號一樓
天使 香港 南區 香港香港仔香港仔大道201號珍寶購物中心地庫B2
創藝沖曬店 香港 南區 香港香港仔華富(一)邨商場24號鋪
嘉怡精品店 香港 南區 香港鴨脷洲利東商場301號鋪
Best260 香港 南區 香港鴨脷洲鴨脷洲大街126地下
裕生 香港 南區 香港薄扶林薄扶林邨107號地下
Mr. Mobile Phone 香港 灣仔區 香港銅鑼灣勿地臣街6號B3
2020 Telecom 香港 灣仔區 香港銅鑼灣百德新街22-36號珠城大廈地下A鋪
數碼尊貴電訊 香港 灣仔區 香港銅鑼灣怡和街22號地下4號鋪
I-Generation Network Company 香港 灣仔區 香港銅鑼灣怡和街2-6號, 英光大廈7/F
誼威實業有限公司 香港 灣仔區 香港銅鑼灣記利佐治街8號地下
粵陞外幣找換 香港 灣仔區 香港灣仔天樂里9-17號, 兆豐商業大廈地下E6鋪
傳通無線電話專門店 香港 灣仔區 香港灣仔軒尼詩道149號A2號鋪
通訊城(1) 香港 灣仔區 香港灣仔莊士敦道104號F地下
新科技電子 香港 灣仔區 香港灣仔莊士敦道222號富嘉大廈1號鋪地下
科達通訊 香港 灣仔區 香港灣仔莊士敦道230號地下
手機博士 香港 灣仔區 香港灣仔莊士敦道50號地下A鋪
手提電話專門店(1) 香港 灣仔區 香港灣仔菲林明道好發商業大廈7號地下2號鋪
數碼駅(2) 香港 灣仔區 香港灣仔灣仔道108號地下
網聯數碼科技(香港)有限公司 香港 灣仔區 香港灣仔灣仔道124號地下2號鋪
移動領域 香港 灣仔區 香港灣仔灣仔道150號A1鋪
全球通移動電話 新界 大埔區 新界大埔大明里29號金福樓地下A3-1鋪
2038電腦便利店 新界 大埔區 新界大埔大明里37號金福樓地下
全球通 新界 大埔區 新界大埔大明里金福大廈29號A1-2號鋪
電訊新焦點 新界 大埔區 新界大埔大埔墟大榮里13號地下
H & L Shop 新界 大埔區 新界大埔大埔廣場L2 2/F 32-223B鋪
遊戲世界 新界 大埔區 新界大埔大埔廣場二樓33-1.8A鋪
傳訊通 新界 大埔區 新界大埔大埔廣場麗晶廊40行16號鋪
VRP 新界 大埔區 新界大埔太和商場2期229A鋪
新世代網絡(大埔) 新界 大埔區 新界大埔汀角路15號A地下
2000 Fun (大埔店) 新界 大埔區 新界大埔安泰路大埔廣場二樓33-2.21B鋪
易通電訊 新界 大埔區 新界大埔安慈路4號昌運中心一樓67號F鋪
耀翔電訊 新界 大埔區 新界大埔安慈路4號昌運中心地28號A1室
恆達科技 新界 大埔區 新界大埔安慈路4號昌運中心地下14號鋪
聯達通訊 新界 大埔區 新界大埔安慈路4號昌運中心地下16號鋪
二次坊 新界 大埔區 新界大埔安慈路4號昌運中心地下21B鋪
H & L Shop 新界 大埔區 新界大埔安慈路4號昌運中心商場地下A22B鋪
K7數碼科技 新界 大埔區 新界大埔安慈路4號昌運中心廣場地下71號A2
天地網電訊 新界 大埔區 新界大埔昌運中心地下A3
威順科技有限公司 新界 大埔區 新界大埔廣福里12號福昌樓地下F鋪
先鋒電腦公司(千色) 新界 元朗區 新界元朗千色廣場1/F 17號鋪
網絡陣地3 新界 元朗區 新界元朗大陂頭徑18號地下
3G流動世界 (YL) 新界 元朗區 新界元朗大馬路124號地鋪
電話先生 新界 元朗區 新界元朗合財街昌盛大廈17號地下
星網多媒體資訊電腦中心 新界 元朗區 新界元朗同樂街31號1樓
樂信電話 新界 元朗區 新界元朗安寧路19號A2地鋪
宏豐電訊 新界 元朗區 新界元朗安寧路53號地下
訊偉亞科技有限公司 新界 元朗區 新界元朗安樂路129-149號基達中心510室
網絡風雲電腦公司 新界 元朗區 新界元朗谷亭街2號1樓
宏豐電訊 新界 元朗區 新界元朗阜財街11A
十字電腦維修站 新界 元朗區 新界元朗阜財街宏豐大廈10號A地鋪
夢工房網絡有限公司1 新界 元朗區 新界元朗青山公路36號1/F
網絡天堂 新界 元朗區 新界元朗青山道172號2樓
新世代網絡 新界 元朗區 新界元朗青山道209號建成樓A2地鋪
夢天房網絡有限公司2 新界 元朗區 新界元朗建業街62號地下
新時代(元朗) 新界 元朗區 新界元朗朗屏邨鏡屏樓平台N8號鋪 
Precious Group Ltd 新界 元朗區 新界元朗朗屏商場平台石屏樓M7
88手提電話專門店 新界 元朗區 新界元朗康景街10號鈞德樓地下
叻叻店(元朗) 新界 元朗區 新界元朗康景街利景大廈地下D鋪
2000 Fun (YL) 新界 元朗區 新界元朗教育路15-19號家城廣場2樓2032-2033號舖
藍天網絡有限公司 新界 元朗區 新界元朗教育路68號兆豐樓2樓A2室
東駿國際貿易公司 新界 元朗區 新界元朗逢吉鄉第二菜站三軍外展中心前
數碼時代(裕景) 新界 元朗區 新界元朗裕景坊寶發大廈8C地鋪
華輝電訊手提電話專門店(元朗) 新界 元朗區 新界元朗壽富街23號後座地下(即開心廣場側)
佳堡貿易公司 新界 元朗區 新界元朗撃壤路14-18號祟德樓1樓A鋪
電腦鋪公司 新界 元朗區 新界天水圍天恩商場CX111號鋪
資科電腦有限公司(天盛) 新界 元朗區 新界天水圍天盛商場一樓103號鋪
八方社(天水圍2) 新界 元朗區 新界天水圍天盛商場地下5號鋪
PC玩家 新界 元朗區 新界天水圍天湖路1號嘉湖山莊新北江商場地下A167號鋪
八方社(天水圍) 新界 元朗區 新界天水圍天瑞邨天瑞商場地下18號鋪
資科電腦有限公司(天瑞) 新界 元朗區 新界天水圍天瑞商場1樓L110B鋪
資科電腦有限公司(天澤) 新界 元朗區 新界天水圍天澤商場二樓210號鋪
八方社(天耀) 新界 元朗區 新界天水圍天耀商場L55號鋪
電腦遊戲地帶 新界 元朗區 新界天水圍新北江商場一樓B19號鋪
新電腦及配件公司 新界 元朗區 新界天水圍頌富商場2期2樓227A
新通訊 新界 元朗區 新界天水圍嘉湖山莊新北江商場一期一樓C57B鋪
叻叻店(天水圍) 新界 元朗區 新界天水圍嘉湖銀座二期地下G15D鋪
Wu Ka Kin 新界 元朗區  
利晶攝影沖印(TM) 新界 屯門區 新界屯門三聖恒福商場209號地鋪
光輝書報社 新界 屯門區 新界屯門山景商場226號鋪
定天報社 新界 屯門區 新界屯門山景商場22號鋪
先鋒電腦公司(屯門) 新界 屯門區 新界屯門石排頭路15號翠林花園地下12A鋪
兆康文具公司 新界 屯門區 新界屯門兆康商場106號地鋪
QE電腦多媒體 新界 屯門區 新界屯門兆康商場201A號鋪
福澤辦館 新界 屯門區 新界屯門兆康商場地下102號鋪
QE電腦 新界 屯門區 新界屯門安定邨定祥樓208號
思創軒電腦科技中心 新界 屯門區 新界屯門安定商場新翼4號鋪
思創軒電腦科技中心(利寶) 新界 屯門區 新界屯門利寶商場一樓26號鋪
八方社(屯門) 新界 屯門區 新界屯門良景商場L113號鋪
科匯電腦公司 新界 屯門區 新界屯門良德街9號盈豐商場1樓B35B
鴻發文具公司 新界 屯門區 新界屯門青山公路333 恆福商場地下110號鋪
新中華網絡 新界 屯門區 新界屯門美樂花園50號鋪
電訊站1 新界 屯門區 新界屯門悅湖山莊悅湖商場25號鋪
兩益公司 新界 屯門區 新界屯門富泰邨富泰商場地下2號鋪
新時代(新科技) 新界 屯門區 新界屯門富泰商場218號鋪
資科電腦有限公司(景峰)(前天耀) 新界 屯門區 新界屯門景峰花園商場G22/A1
電訊站 新界 屯門區 新界屯門景峰花園商場地下14號鋪
銀河網絡 新界 屯門區 新界屯門湖翠路2號美樂花園商場35號
新時代(屯門) 新界 屯門區 新界屯門華都花園商場2樓7B鋪
2000 Fun (TM) 新界 屯門區 新界屯門華都商場1樓27號A鋪
柏德電腦遊戲 新界 屯門區 新界屯門華都商場二樓8P號鋪
天下網絡(屯門) 新界 屯門區 新界屯門新墟美恆樓C座1樓B11室
新時代(屯門) 新界 屯門區 新界屯門蝴蝶商場地下L141A鋪
屯門網絡風雲 新界 屯門區 新界屯門龍門居地下113號鋪
電訊站2 新界 屯門區 新界屯門龍門居商場地下59號鋪
聯興號 新界 屯門區 新界屯門藍地大街31號
海溢數碼城 新界 北區 新界上水上水中心2029號鋪
八方社(上水) 新界 北區 新界上水彩園商場 G-10-11 號鋪
新電訊通訊 新界 北區 新界上水符興街41號B1鋪
聲藝電腦有限公司 新界 北區 新界上水符興街7號地下
領域系統公司 (SS) 新界 北區 新界上水智昌路3號上水中心購物商場2樓2072號鋪
新星電子科技 新界 北區 新界上水龍豐花園龍豐商場1期85鋪
腦世紀電腦軟體公司 新界 北區 新界上水龍豐花園龍豐商場L期51鋪
Fourstar Telecom 新界 北區 新界上水龍豐商場88號鋪
壹店通電訊公司 新界 北區 新界粉嶺名都商場L2 1C號鋪
八方社(粉嶺) 新界 北區 新界粉嶺華心邨華心商場  R116 鋪
第一站電訊 新界 北區 新界粉嶺聯和墟和泰街43號地下C鋪
80 攝影 新界 北區 新界粉嶺聯和墟和隆街28號地下
英明閣 新界 西貢區 Room 119-120, Po Kan House, Po Lam Estate, Junk Bay, N.T.
電訊科技 新界 西貢區 新界西貢沙咀街1號地下後鋪
德記士多 新界 西貢區 新界西貢清水灣道大埔仔村4號地下
西貢電訊 新界 西貢區 新界西貢福民街22-40號西貢苑地下52A號鋪
電話亭(尚德) 新界 西貢區 新界將軍澳尚德商場1/F, 121號鋪
奇異店 新界 西貢區 新界將軍澳厚德商場1樓108號鋪
利豐通訊 新界 西貢區 新界將軍澳厚德商場1樓L129-130鋪
5C Computer Company Ltd 新界 西貢區 新界將軍澳培成路8號南豐廣場一字樓B096-97號鋪
名揚電訊(將軍澳中心) 新界 西貢區 新界將軍澳將軍澳中心L102號鋪
名揚電器 新界 西貢區 新界將軍澳將軍澳廣場L1071鋪
電話之屋 新界 西貢區 新界將軍澳彩明苑彩明商場222 號鋪 
名揚電訊(彩明苑) 新界 西貢區 新界將軍澳彩明商場252號鋪
漫畫世界(新都城) 新界 西貢區 新界將軍澳新都城中心1期237鋪
科捷電腦 新界 西貢區 新界將軍澳翠林商場301鋪
易達電訊 新界 西貢區 新界調景嶺都會駅商場L2-007B鋪
培育電腦中心 新界 沙田區 新界大圍美林邨美林商場2/F 58號室
美林影視 新界 沙田區 新界大圍美林商場2樓72鋪
金鸞圖書文具公司 新界 沙田區 新界大圍隆亨邨隆亨商場1樓120號鋪
富強文具玩具公司 新界 沙田區 新界大圍顯徑商場2樓209室
恆隆大藥行 新界 沙田區 新界火炭坳背灣街33-35號世紀工業中心地下I2室
駿景數碼沖印 新界 沙田區 新界火炭駿景廣場G88B號鋪
得寶書報社 新界 沙田區 新界沙田大涌橋路20號河畔花園10C鋪
銀星(香港)公司 新界 沙田區 新界沙田大涌橋路52號富豪花園二期地下
寶寶公司 新界 沙田區 新界沙田禾輋商場3樓318號鋪
108 Game Box 新界 沙田區 新界沙田好運中心101號鋪
佳迪電腦公司(ST) 新界 沙田區 新界沙田好運中心3樓113鋪
時代通訊(ST) 新界 沙田區 新界沙田好運中心3樓28A號
八方社(沙角) 新界 沙田區 新界沙田沙角邨沙角商場二樓18B號鋪
華昌影音中心 新界 沙田區 新界沙田沙角商場三樓12號鋪
三協國際貿易有限公司 新界 沙田區 新界馬鞍山沃泰街1號嵐岸第五座16/F D室
八方社(馬鞍山) 新界 沙田區 新界馬鞍山恒安商場223號鋪
天悅(馬鞍山) 新界 沙田區 新界馬鞍山馬鞍山廣場2樓274號鋪
領域系統公司 (ST) 新界 沙田區 新界馬鞍山新港城中心 2/F 2175
天悅電訊(MOS) 新界 沙田區 新界馬鞍山新港城廣場5期2樓47號鋪
漫天庫 新界 沙田區 新界馬鞍山頌安邨頌安商場1樓112室
Fourstar Telecom 新界 沙田區 新界馬鞍山頌安商場136號鋪
天天 (星悅電訊(馬鞍山)) 新界 沙田區 新界馬鞍山錦泰苑錦泰商場13號
福樂美髮 新界 荃灣區 新界荃灣二陂坊8號地下
數碼科技 新界 荃灣區 新界荃灣力生廣場175 號鋪
新世代網絡(荃灣) 新界 荃灣區 新界荃灣川龍街118號豪華廣場12/F
168電訊 新界 荃灣區 新界荃灣川龍街88號協和廣場地下G33號鋪
迪生文具 新界 荃灣區 新界荃灣石圍角街市35-43號鋪
98原裝遊戲專門店 新界 荃灣區 新界荃灣西樓角路138-168號荃豐中心商場地下16A號鋪
網絡天堂 新界 荃灣區 新界荃灣沙咀道278號1字樓
順發人民幣找換 新界 荃灣區 新界荃灣沙咀道362號全發商業大廈地下G11號鋪
數碼 1 新界 荃灣區 新界荃灣南豐中心A133鋪
狄奇攝影沖印服務中心 新界 荃灣區 新界荃灣海濱花園海濱廣場一樓109號鋪
建龍電訊貿易公司 新界 荃灣區 新界荃灣荃華街16號東亞花園地下108號鋪
祥昇公司 新界 荃灣區 新界荃灣荃華街創意無限商場地下1號鋪
2000 Fun (TW) 新界 荃灣區 新界荃灣荃豐中心地下商場A7A鋪
勇富士 新界 荃灣區 新界荃灣荃灣花園青山道15-23號高層47號鋪
家樂居 新界 荃灣區 新界荃灣眾安街89號地下
Cyber Force (own by Fully Rainbow Ltd.) 新界 荃灣區 新界荃灣眾安街英皇娛樂廣場8/F.
電訊國際有限公司(TW) 新界 荃灣區 新界荃灣綠楊坊S14鋪
浚誠數碼電訊 新界 荃灣區 新界荃灣德士古道36-60號荃薈商場G70號鋪
Net-Game Zone 新界 荃灣區 新界荃灣德海街18號富利達中心地庫
海濱報社 新界 荃灣區 新界荃灣橫龍街49-53號華隆工業大廈10樓A5
電話亭(石蔭) 新界 葵青區 新界石蔭邨石蔭商場G6號鋪
藍海洋漫畫小說 新界 葵青區 新界石籬(二)邨石籬商場二期2樓226鋪
千禧店 新界 葵青區 新界石籬(二)邨石籬商場二期地下2號鋪
電腦工作室 新界 葵青區 新界青衣長亨邨長亨商場地下2B鋪
新華文具公司 新界 葵青區 新界青衣長亨邨商場6樓平臺S13號鋪
鴻發文具公司 新界 葵青區 新界青衣長康邨康貴樓地下8號鋪
博名玩具店 新界 葵青區 新界青衣青怡花園14號A鋪
漫樂町 新界 葵青區 新界梨木樹商場3期地下27號鋪
陽光網絡 新界 葵青區 新界葵芳大連排道172-180號金龍工業中心4座12樓B室
麗邦發展有限公司(戰火KF) 新界 葵青區 新界葵芳高芳街23號鋪閣樓
立訊器材公司 新界 葵青區 新界葵芳葵涌廣場1樓B51A1
盈通電訊 新界 葵青區 新界葵芳葵涌廣場2字樓C139(A1)
陸號電腦遊戲店 新界 葵青區 新界葵芳葵涌廣場3樓Top世界3045號鋪
藍十字手機維修中心 新界 葵青區 新界葵芳葵涌廣場C101B鋪
叻叻店(葵涌B81) 新界 葵青區 新界葵芳葵涌廣場一樓B81
藍色動力 新界 葵青區 新界葵芳葵涌廣場地下A42A鋪
新數碼電訊有限公司 新界 葵青區 新界葵芳葵涌廣場地下A83A
創科電腦公司 新界 葵青區 新界葵涌大窩口邨商場三樓C13舖
航天電訊 新界 葵青區 新界葵涌大隴街153號怡勝花園地下5號鋪
文豐公司 新界 葵青區 新界葵涌石蔭商場7號鋪
俊威 新界 葵青區 新界葵涌石籬(一)邨石籬商場1樓CX108號鋪
天網 新界 葵青區 新界葵涌石籬大白田街地下29號
金輪書報社 新界 葵青區 新界葵涌石籬邨石籬商場2期7號地鋪
Cyberbase Co. 新界 葵青區 新界葵涌光輝圍昌偉大廈18號地鋪
新時代(葵涌) 新界 葵青區 新界葵涌安蔭商場1樓103號鋪
安蔭眼鏡公司 新界 葵青區 新界葵涌安蔭街市2號鋪
麗邦發展有限公司(戰火) 新界 葵青區 新界葵涌和宜合道110號成城大廈4號鋪閣樓
電訊屋 新界 葵青區 新界葵涌和宜合道212號誼發商場25號C地鋪
皇后書報社 新界 葵青區 新界葵涌青山公路456號地下B鋪
柏麗影室沖印 新界 葵青區 新界葵涌荔景邨明景樓地下五號鋪
飛達行 新界 葵青區 新界葵涌梨木道32-50號金運工業大廈一期地下
電話亭(葵芳) 新界 葵青區 新界葵涌葵芳邨葵芳廣場1樓112號鋪
藍天報紙雜誌 新界 葵青區 新界葵涌葵涌花園商場地下3B鋪
八方社(葵涌) 新界 葵青區 新界葵涌葵涌商場105號鋪
領域系統公司 (KC) 新界 葵青區 新界葵涌葵涌商場1樓103號鋪
電話亭(葵盛) 新界 葵青區 新界葵涌葵盛東商場1/F,103B鋪
我的電腦 新界 葵青區 新界葵涌葵盛東商場1樓135號鋪
衛達電話專門店 新界 葵青區 新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場2樓C123A鋪
新興書報社 新界 葵青區 新界葵興新葵興廣場1樓9號鋪
金城雜誌社 新界 葵青區 新界葵興葵興邨興國樓地下K1號鋪
Nobletime Ltd (Airport) 新界 離島區 新界大嶼山赤鱲角香港國際機場客運大樓Tower1, 5樓5T196
Top Two & Co. 新界 離島區 新界大嶼山梅窩梅窩碼頭路4號福安閣地下
3G流動世界 (TC) 新界 離島區 新界東涌富東邨富東商場1樓120號鋪
香港電腦服務中心 新界 離島區 新界東涌逸東街市地下14C鋪
華昌洋行有限公司(李海記) 新界 離島區 新界南丫島榕樹灣大街33號鋪(華昌超級市場)